Samlingspunktet for hele kulturen i Rebild Kommune

Aktiviteter

Gratis Workshop

FÅ HUL IGENNEM OG STØRRE SYNLIGHED
Tekst, foto og facebook

Vi varmer op til sommeren​

Invitation til sparrings- og netværksmøde

Orienteringsmøder om ny webplatform

Gratis Workshop

FÅ HUL IGENNEM OG STØRRE SYNLIGHED
Tekst, foto og facebook

Foreningen derudad afholder workshop med fokus på tekst, foto og facebook – 4 aftener, hvor vi klæder dig og din forening godt på, når det handler om formidling og opmærksomhed

Corona-epidemien har flere gange stukket en kæp i hjulet for afholdelsen, men nu prøver vi igen. Læs mere om workshoppen i vedhæftede pdf-fil. Der er 15 pladser på workshoppen, så meld dig til hurtigt ved at sende en mail til redaktion@derudad.dk. Workshoppen er gratis for foreningerne. Der skal dog betales kr. 200 pr. person, der dækker mad og drikkevarer til de fire kursusaftener.    

Workshoppen foregår følgende datoer. For at få det optimale udbytte er det vigtigt, at du kan alle dage!

Tirsdag 15. marts kl. 17-21 
Stubhuset i Støvring, Grangårdsvej 11, 9530 Støvring
(tekst)

Tirsdag 22. marts kl. 17-21
Kig Ind, Vestermarksvej 2, 9610 Nørager
(foto)

Tirsdag 29. marts kl. 17-21
Terndrup Idrætscenter, Terndrup Halvej 3-5, 9575 Terndrup (facebook)

Tirsdag 5. april kl. 17-19 
Kulturstationen, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping
(opsamling)

Tilmelding:

Tilmelding skal ske på redaktion@derudad.dk. I forbindelsen med tilmeldingen, som er bindende, skal du huske at nævne: Foreningens navn, navnet på personen som deltager og repræsenterer foreningen + privat mail og mobilnr. samt hvilken mail deltagerbetalingen på de kr. 200 sendes til? Vi skal bruges disse oplysninger, da vi før hver kursusaften udsender materiale til deltagerne.

Læs hele beskrivelsen her (pdf) >

Vi varmer op til sommeren

Invitation til sparrings- og netværksmøde

Onsdag 23. februar kl. 17-20 på Rebildcentret, Rødemøllevej 4, Gravlev, 9520 Skørping 

Kære foreningsliv, erhvervsdrivende og turistaktører 

Det er tredje år foreningen Foreningen derudad udgiver en sommerudgave af kultur- og oplevelsesmagasinet derudad. Også i år distribueres magasinet til hele Danmark og naturligvis til samtlige postkasser i Rebild Kommune. Magasinets vigtigste opgave er at inspirere til aktivitet og oplevelser netop her – og det er i den sammenhæng vi har brug for din/jeres hjælp! Vi er i gang med planlægningen, men har brug for dine idéer og input til hvordan vi bedst muligt formidler det sker i Rebild Kommune og nærmeste omegn. Vi inviterer derfor til sparrings- og netværksmøde onsdag 23. februar kl. 17-20 på Rebildcentret. Mød frem med dine vildeste idéer og forslag til samarbejde, så vi får Rebild placeret solidt på Danmarkskortet. 

 Tilmelding 

Vi håber at se rigtig mange til en sprudlende aften, hvor det først og fremmest handler om at inspirere hinanden og idéudvikle. Tilmelding sker ved at sende en mail til redaktion@derudad.dk . Skriv ”netværk” i emnefeltet samt navn og hvilken forening/virksomhed/turistaktør du/I repræsenterer. Tilmelding senest søndag 20. februar. 

I forbindelse med sommerudgaven af derudad planlægger vi også at lave en præsentation af magasinet samt et evalueringsmøde, når vi kommer på den anden side af sommeren. Meget mere om det senere. 

På vegne af Foreningen derudad

Maria Ohrt-Nissen, Bodil Christensen, Helle Nilsson, Henrik Bugge Mortensen 

PROGRAM:

Kl. 17.00 Velkomst og præsentation af aftenens program 

Kl. 17.10 Sparring og idéudveksling 

Hvordan laver vi det bedste sommermagasin fyldt med inspiration og idéer til oplevelser i Rebild og nærmeste omegn? Hvad skal vi lægge vægt på, og hvordan kan vi kombinere og tilbyde nye tiltag, hvor flere aktører går sammen? Det er nogle af de spørgsmål vi sammen med dig/jer gerne vil finde svar og løsninger på denne aften. 

Kl. 18.00 Et let aftensmåltid 

Kl. 18.30 Fremlæggelse, debat og sparring – Hvordan kommer vi videre herfra? 

Kl. 19.30 Praktiske info omkring deadlines, oprettelse af arrangementer/begivenheder og brug af den nye webplatform derudad.dk, onlineversion af derudad m.v. 

Kl. 19.45 Annoncering i derudad 

Kl. 20.00 Slut på en forhåbentlig spændende aften, hvor vi har sået en masse frø til nye samarbejder og til det bedste og mest inspirerende sommermagasin. 

Orienteringsmøder om ny webplatform

Det kan være skræmmende at skulle lære et nyt systemet at kende, det ved vi godt. For at få alle godt i gang afholder vi 2 orienteringsmøder, hvor vi gennemgår alle mulighederne skridt for skridt. Her vil der også være mulighed for at stille spørgsmål.

Tirsdag 1. marts kl. 19-21 i KigInd, Vestermarksvej 2, Nørager

Torsdag 3. marts kl. 19-21 på Kulturstationen, Sverriggårdsvej 4, Skørping.

HUSK at medbringe bærbar computer eller iPad/tablet.

PS. det er de ovenstående datoer som er gældende, så se venligst bort fra de tidligere udmeldte datoer.