Samlingspunktet for hele kulturen i Rebild Kommune

Om hjemmesiden derudad.dk

Om Derudad

Som arrangør har du mulighed for at oprette arrangementer på derudad.dk. Det betyder, at dine arrangementer er synlige i aktivitetsoversigten her på hjemmesiden, på kultunaut.dk og i det husstandsomdelte magasin derudad. Brug af derudad.dk og magasinet derudad kræver medlemskab af Foreningen derudad. Læs mere under medlemskab / bliv medlem.

Skal dine arrangementer med i den trykte og husstandsomdelte udgave af derudad er det vigtigt at du overholder magasinets deadlines for aflevering af materiale.