Samlingspunktet for hele kulturen i Rebild Kommune

Medlemsskab / bliv medlem

Foreningen derudad – det brede foreningslivs talerør

Derudad er foreningernes helt egen kultur- oplevelsesformidler i Rebild Kommune. Foreningen derudad står bag hjemmesiden derudad.dk og aktivitets- og oplevelsesmagasinet derudad, der husstandsomdeles i Rebild Kommune. Derudad er den samlende faktor i formidlingen af de mange spændende tilbud og aktiviteter, som foreningslivet tilbyder i hver en krog af Rebild Kommune. Det handler ikke udelukkende om kulturlivet, for derudad favner bredt og indeholder også artikler, information og inspiration om natur, sport, mad og erhverv. Derudad formidler den gode historie, som er med til at samle og gøre os alle endnu mere stolte af det det sted, hvor vi bor.

Såvel hjemmesiden som det trykte magasins fornemste opgave er at samle og formidle de mange spændende arrangementer og aktiviteter, som det brede foreningsliv arrangerer til glæde for egnens beboere.

Foreningen derudad blev etableret af foreningslivet i Rebild Kommune 11. februar 2019.       

Derudad udkommer fem gange årligt, og som det eneste trykte medie dækker magasinet hele Rebild Kommune.

Tegn et foreningsmedlemskab og få adgang til bred formidling

Et medlemskab af Foreningen derudad koster årligt kr. 500 og giver adgang til følgende: 

Ønsker din forening at tegne et medlemskab af Foreningen derudad så send en mail med foreningens navn og kontaktoplysninger til redaktion@derudad.dk.