Samlingspunktet for hele kulturen i Rebild Kommune

Om Foreningen derudad

derudad – det brede foreningslivs talerør

Foreningen derudad er foreningernes helt egen kultur- oplevelsesformidler i Rebild Kommune. Foreningen derudad står bag hjemmesiden derudad.dk og aktivitets- og oplevelsesmagasinet derudad, der husstandsomdeles i Rebild Kommune. Derudad er den samlende faktor i formidlingen af de mange spændende tilbud og aktiviteter, som foreningslivet tilbyder i hver en krog af kommunen. Det handler ikke udelukkende om kulturlivet, for derudad favner bredt og indeholder også artikler, information og inspiration om natur, sport, mad og erhverv. Derudad formidler den gode historie, som er med til at samle og gøre os alle endnu mere stolte af det det sted, hvor vi bor.

Såvel hjemmesiden som det trykte magasins fornemste opgave er at samle og formidle de mange spændende arrangementer og aktiviteter, som det brede foreningsliv arrangerer til glæde for egnens beboere.

Foreningen derudad blev etableret af foreningslivet i Rebild Kommune 11. februar 2019.     

derudad bestyrelsesforman

Maria Ohrt-Nissen

Formand

derudad - Annette-Lysbeck-Woldemar

Annette Lysbeck Woldemar

Næstformand og referent

Bodil Christensen

Kasserer

Henrik Bugge Mortensen

Bestyrelsesmedlem og redaktør

derudad - Susanne-Sangill

Susanne Sangill

Bestyrelsesmedlem

derudad

Jan Thrysøe

Suppleant

Mette Semey

Suppleant