Samlingspunktet for hele kulturen i Rebild Kommune

Tilskudsgivere
til udgivelsen af magasinet derudad:

Foreningen derudad har påtaget sig opgaven at samle og formidle foreningslivets mange arrangementer. Med derudad.dk og magasinet derudad er der skabt en formidlingsplatform, der kommer bredt ud. Det er ikke gratis, så det er helt nødvendigt med et solidt økonomisk fundament. Vi er taknemmelige for, at så mange bakker op omkring Foreningen derudads arbejde ved at give en økonomisk håndsrækning som tilskudsgivere. Vi håber, at endnu flere vil støtte op omkring foreningens arbejde, så vi kan få endnu flere logoer på denne side.

Ønsker du at støtte op omkring Foreningen derudad som tilskudsgiver, da venligst kontakt bestyrelsen@derudad.dk og hør mere om de forskellige fordele.